Velká Bíteš

Volba členů školské rady – 9. 1. 2019

 1. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny. Volič zásadně hlasuje osobně, dohled nad průběhem hlasování zajišťuje volební komise.
 2. Na hlasovacím lístku může být označen zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta nejvýše takový počet kandidátů, který má být zvolen oprávněnými osobami.
 3. Hlasovací lístek je neplatný:
  1.       pokud byl kandidát označen jiným než stanoveným způsobem,
  2.       bylo-li označeno více kandidátů, než je možno zvolit,
  3.       nelze-li určit, který kandidát je na hlasovacím lístku označen,
  4.       pokud byl odevzdán jiný než vydaný stejnopis.
 4. Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví pořadí kandidátů ve volbách
  a vyhlásí výsledky voleb. Členy školské rady za zákonné zástupce se stávají kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů z kandidátů za zákonné zástupce. Členy školské rady za pedagogické pracovníky se stávají kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů z kandidátů za pedagogické pracovníky. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Ostatní kandidáti se považují za náhradníky v pořadí podle počtu získaných hlasů.

Anketa

Využíváš elektronickou žákovskou knížku?
Výsledky

Zřizovatel

 • Velká Bíteš

Podpořil

 • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

 • Ověřená firma
 • Příroda velkobítešska
 • Učebna v přírodě
Nahoru