Velká Bíteš

Informace pro rodiče vycházejících žáků

31. ledna obdrží všichni vycházející žáci vyplněnou přihlášku na střední školy, kde bude vyplněno  jméno a příjmení žáka, adresa bydliště,  jméno zákonného zástupce podle údajů ze školní matriky.

Na zadní straně přihlášky jsou uvedeny známky i s průměrem. Druhý formulář přihlášky si rodiče zajistí sami (např. kopií obdrženého formuláře nebo stažením z internetu). Na přední straně přihlášky doplníte adresy středních škol, kódy a názvy oborů, kam se žák hlásí – přihlášky jsou stejné, ale každá se dává na jednu vybranou SŠ.

Přihlášky podepíše žák i zákonný zástupce. Pokud střední  škola vyžaduje potvrzení lékaře, musí přihlášky orazítkovat pediatr, který potvrzuje každou přihlášku zvlášť.

Vyplněné přihlášky předáte ke zkontrolování třídnímu učiteli, který je dá k potvrzení ředitelce školy.

Třídní učitel může vydat potvrzení o účasti na různých olympiádách na zvláštní přílohu, ale jen pokud to vyžaduje SŠ.

Přihlášky je nutné na střední školy dodat osobně či zaslat doporučeně do 1. března.

Je dobré si udělat kopie prázdné i vyplněné přihlášky.

Společně s přihláškami může být vydán zápisový lístek, nebo je uložen u třídního učitele.

Zápisový lístek ponechte doma. Vyplňujete jej až v dubnu, kdy budete mít  rozhodnutí o přijetí ke studiu na SŠ.  (pro vyplnění slouží kopie přihlášky, kde je vyplněn kód i název oboru, adresa SŠ)

Do 10 dnů jej musíte odevzdat či doporučeně odeslat na střední školu a tím potvrzujete zájem na té škole studovat.

Proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ se může podat odvolání.

K přijímacím zkouškám dostanou žáci pozvánku a pokyny k organizaci zkoušky.

Mgr. Marie Vlčková,
výchovná poradkyně  pro 2. stupeň

Anketa

Jezdíš o prázdninách na tábor?
Výsledky

Zřizovatel

  • Velká Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

  • Příroda velkobítešska
  • Učebna v přírodě
  • Ověřená firma
Nahoru