Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Organizace výuky pro 9. ročník

Výuka bude probíhat v pondělí a ve středu.

Vstup do školy (žáky vyzvedává učitel před školou):

 • 9.A (1. skupina) – 8.05 hod.
 • 9.B (2. skupina) – 8.15 hod.
 • 9.C (3. skupina) – 8.25 hod.

Výuka - pondělí

 • 8.30 – 10.00 – Český jazyk
 • 10.00 – 10.20 – přestávka
 • 10.20 – 11.20 Matematika
 • 11.20 –11.30 – přestávka
 • 11.30 – 12.20 Matematika

Výuka - středa

 • 8.30 – 10.00 – Český jazyk
 • 10.00 – 10.20 – přestávka
 • 10.20 – 11.20 Matematika
 • 11.20 –11.30 – přestávka
 • 11.30 – 12.25 Matematika

Obědy

 • 12.25 hod. – 9.A
 • 12.35 hod. – 9.B
 • 12.45 hod. – 9.C

K organizaci vzdělávání:

 • přístup do školy bude umožněn pouze přihlášeným žákům (zákonní zástupci podepisují čestné prohlášení, které žák odevzdá 1. den při vstupu vyučujícímu)
 • přihlášení žáci budou rozděleni do školních skupin (max. 15 žáků), jejich složení je neměnné po celou dobu docházky, 
 • obsahem výuky bude pouze učivo z předmětů přijímací zkoušky, tj. učivo matematiky (5h) a českého jazyka (4h), výuka bude probíhat v pondělí od 8:30 hod do 12:20 hod a ve středu od 8:30 do 12:25,
 • škola bude pro žáky otevřena ráno dle rozpisu skupin, žáci se nesmí shromažďovat před školou v jinou dobu, než je určena dané skupině. Před budovou školy si je vyzvedne pedagog, se kterým ve stanovenou dobu vstoupí do budovy a dále pak do předem určené třídy pro danou skupinu.  
 • školní stravování bude zajištěno dle uvedených pravidel. Po obědě žáci odchází domů.
 • škola vede evidenci o docházce žáků do školy. Nepřítomnost přihlášeného žáka omlouvá zákonný zástupce.
 • žák je předem seznámen s tím, do jaké skupiny je zařazen, žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.

 Přihlášený žák je povinen dodržovat tato hygienická opatření:

 1. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují pravidla stanovená krizovými opatřeními, tedy zakrytí úst a nosu ochranným prostředkem a dodržení odstupů 2 m (není nutné u členů společné domácnosti).
 2. Žáci se nikde v prostoru kolem a u školy neshromažďují, vcházejí do prostoru školy vstupními dveřmi. Vstup je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 3. I před školou je v souladu s krizovými opatřeními nutné dodržovat odstupy 2 m od sebe (není nutné u členů společné domácnosti).
 4. Všichni zaměstnanci i žáci školy nosí ve společných prostorách roušky (popř. ochranné štíty).
 5. Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 6. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je (po upozornění zákonného zástupce žáka) důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.
 7. Ve třídě musí každý žák po příchodu do budovy školy použít dezinfekci na ruce, při vstupu
  do třídy umýt ruce (použít dezinfekci), dále si ruce myje (dezinfikuje) po každém vzdělávacím bloku, případně dle potřeby (před jídlem, po použití WC apod.).
 8. Ve třídě je zachován odstup 2 m (každý žák ve své lavici), při výuce žáci ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušku, ale mohou použít ochranné štíty. Žáci si roušku vždy při sejmutí z obličeje odkládají do připraveného sáčku.
 9. Ve školní jídelně žáci odkládají roušku pouze při samotné konzumaci jídla a pití do vlastního sáčku, obědvají ve vzdálenosti 2 m od ostatních. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů.
 10. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 11. Pokud žák během pobytu ve škole vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude informovat zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

Anketa

Umíš psát všemi deseti prsty na počítači?
Výsledky

Zřizovatel

 • Velká Bíteš

Podpořil

 • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

 • Příroda velkobítešska
 • Učebna v přírodě
 • Ověřená firma
Nahoru