Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Volitelné a nepovinné předměty, kroužky

Školní rok 2022/2023

Povinně volitelné předměty

 • 8. a 9. ročník – Společenskovědní seminář, Seminář a praktika z přírodopisu, Informatika, Ruský jazyk, Konverzace v anglickém jazyce

Nepovinné předměty

 • Náboženství (1. a 2. stupeň)

Kroužky

Organizováno RYTMIK Brno.
Přihlášky, bližší informace a časový rozpis na  www.rytmik-krouzky.cz.
Zahájení kroužků 2. týden v říjnu, ukončení v květnu 2023.

 • 1. stupeň:
  Angličtina 1., 2. třída
  Sportovní kroužek 1., 2., 3., 4., 5. třída
  Netradiční výtvarné dílny 1., 2., 3., 4., 5. třída
  Sborový zpěv 4., 5. třída
 • 2. stupeň:                                                                                         
  Příprava na přijímačky na SŠ – Matematika       
  Příprava na přijímačky na SŠ – Český jazyk         
  Sportovní kroužek 6.–9. třída                                 
  Netradiční výtvarné dílny  6.–9. třída                   
  Fotografický kroužek 6.–9. třída

 

Zřizovatel

 • Velká Bíteš

Podpořil

 • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

 • Učebna v přírodě
 • Ověřená firma
 • Příroda velkobítešska
Nahoru