Školní parlament

Smyslem Školního parlamentu je zvýšení vlivu žáků na dění ve škole, být aktivním žákem/občanem. Žáci se seznamují s principy demokracie v praxi. Učí se odpovědnosti, demokratické diskuzi a způsobu řešení problémů. Při schůzkách se trénují v soft skills, plánování, realizacích akcí a další.

Zástupci přinášejí návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávacímu procesu, prostředí, školním akcím, vzájemnému soužití. Školní parlament dává podněty, otázky a návrhy vedení školy, učitelům, společně se snaží najít přijatelné řešení.

 • Scházíme se 2x v měsíci od 7 hodin v úterý.
 • Za každou třídu z 5. – 9. ročníků jsou voleni jeden až dva zástupci, kteří se dobrovolně účastní a aktivně zapojují.
 • Zástupci na schůzky přinášejí podněty od spolužáků – ke zlepšení, změnám, akcím a podobně.
 • Po skončení schůzek stručně informují své třídy, třídní učitele (nejlépe hned v daný den).  
 • Termíny schůzek jsou vyvěšeny na nástěnce u hlavního vchodu.

Mgr. Věra Robotková, koordinátor ŠP

Ve školním roce 2022/2023 uspořádal Školní parlament naší školy tyto akce, poslední se zúčastnil:

 • Halloween ve škole 2. stupeň (říjen)
 • Vánoční prodejní bazar – spolupráce (prosinec)
 • Soutěž o NEJHEZČÍ vánočně vyzdobenou třídu – pro 1. a 2. stupeň (prosinec)
 • Převlekový týden pro 5. – 9. ročník (květen)
 • Převlekový týden pro 1. – 4. ročník (květen)
 • Rozhlasové přání pro učitele (březen)
 • Krajské setkání školních parlamentů v Jihlavě – účast 3 zástupců (červen)

Zápisy ze schůzek:

Zřizovatel

 • Velká Bíteš

Podpořil

 • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

 • Příroda velkobítešska
 • Ověřená firma
 • Učebna v přírodě
Nahoru