Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Organizace výuky žáků 1. stupně

Informace k organizaci výuky 1. stupně zveřejněné na webových stránkách školy jsou i nadále platné.

Připojujeme pouze doplňující organizační záležitosti:

Dopolední provozní doba školy pro žáky 1.-5. ročníku bude s příchodem žáků a včetně oběda v rozmezí od 7.30 do 12.30 hodin. Odpolední od 12 do 16 hodin. Vše dle rozpisu, který obdrželi zákonní zástupci emailem.

Shromáždění žáků se uskuteční POUZE ve skupinách a daném čase tak, jak budou následně společně ve třídách (jména žáků ve skupinách a přesný čas vstupu do budovy byl rodičům upřesněn emailem). Žák má povinnost daný čas vstupu do budovy dodržet.

První ročníky budou vstupovat v určených skupinách do budovy školy z ulice Tišnovská, druhé ročníky ze školního dvora - vstup od tělocvičny, třetí ročníky z ulice Na Valech, čtvrté ročníky ze školního dvora, páté ročníky z ulice Sadová. Budovu budou žáci opouštět stejným vchodem. Žáci nemají možnost vstupu do budovy přes čip (ten využijí pouze při vydávání obědů).

K dodržení rozestupů před budovou školy budou na zemi umístěny značky. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Žáky před školou vyzvedne ve stanovený čas pověřený pedagogický pracovník.

Rodiče musí před nástupem žáka podepsat čestné prohlášení (pdfzde), které odevzdá žák první den při vstupu do budovy školy.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákůmnikoliv doprovázejícím osobám.

Žák vstupuje do budovy školy s rouškou.

Stravování

Pro žáky, kterým zákonní zástupci zvolili možnost školního stravování, bude zajištěn teplý oběd ve školní jídelně, a to v čase od 10.30 do 12.30 hodin dle rozpisu. Oběd bude automaticky přihlášen, případné odhlášení bude probíhat běžným způsobem přes webové stránky. K dodržení rozestupů ve školní jídelně budou sloužit značky umístěné na zemi.

Školní družina

Odpolední výchovná a vzdělávací činnost bude pro přihlášené žáky zajištěna a bude realizována v kmenových třídách od 12.00 do 16.00. Zákonný zástupce zazvoní na oddělení č. 3 (vchod z ulice Tišnovská), ozve se asistent, který dítě přivede ke vchodu, který má dítě určeno pro vstup do budovy.

 Přihlášený žák je povinen dodržovat tato hygienická opatření:

 1. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují pravidla stanovená krizovými opatřeními, tedy zakrytí úst a nosu ochranným prostředkem a dodržení odstupů 2 m (není nutné u členů společné domácnosti).
 2. Žáci se nikde v prostoru kolem a u školy neshromažďují, vcházejí do prostoru školy vstupními dveřmi. Vstup je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 3. I před školou je v souladu s krizovými opatřeními nutné dodržovat odstupy 2 m od sebe (není nutné u členů společné domácnosti).
 4. Všichni zaměstnanci i žáci školy nosí ve společných prostorách roušky (popř. ochranné štíty).
 5. Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 6. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je (po upozornění zákonného zástupce žáka) důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.
 7. Ve třídě musí každý žák po příchodu do budovy školy použít dezinfekci na ruce, při vstupu
  do třídy umýt ruce (použít dezinfekci), dále si ruce myje (dezinfikuje) po každém vzdělávacím bloku, případně dle potřeby (před jídlem, po použití WC apod.).
 8. Ve třídě je zachován odstup 2 m (každý žák ve své lavici), při výuce žáci ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušku, ale mohou použít ochranné štíty. Žáci si roušku vždy při sejmutí z obličeje odkládají do připraveného sáčku.
 9. Ve školní jídelně žáci odkládají roušku pouze při samotné konzumaci jídla a pití do vlastního sáčku, obědvají ve vzdálenosti 2 m od ostatních. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů.
 10. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 11. Pokud žák během pobytu ve škole vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude informovat zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

Podle nových pokynů MŠMT aktualizovaných dne 27. 5. 2020 doplňujeme tyto informace:

 • Ředitel může (podle podmínek školy) zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin.
 • Z důvodu prostorových podmínek školy budou skupiny doplňovány pouze do počtu 13 žáků. V případě vyššího zájmu bude zřízena nová skupina.
 • Nově přihlášení žáci budou do skupin zařazování v souvislosti se školním stravováním.
 • Termín nástupu nového žáka během tohoto mimořádného opatření bude vždy první den v týdnu.
 • Předchozí stanovená pravidla zůstávají beze změny.

 

Anketa

Který sport tě nejvíc baví?
Výsledky

Zřizovatel

 • Velká Bíteš

Podpořil

 • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

 • Příroda velkobítešska
 • Ověřená firma
 • Učebna v přírodě
Nahoru