Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Organizace výuky od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, vzhledem k příznivému epidemiologickému vývoji bude od pondělí 30. 11. 2020 obnovena prezenční výuka celého prvního stupně a na druhém stupni výuka devátého ročníku. V rámci rotační výuky se budou po týdnu střídat 6. – 8. ročníky. Podrobný rozpis je uveden v tabulce níže. Tento materiál stanoví provozní podmínky, které se liší od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů. V situacích, které nejsou v tomto materiálu uvedeny, jsou žáci, zaměstnanci i návštěvníci školy povinni řídit se platnými předpisy, dodržovat obecná pravidla bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny a respektovat všechna aktuální nařízení vlády a MZČR. 

Osobní přítomnost žáků ve škole je umožněna žákům podle následujícího rozpisu:

30. 11. – 4. 12. 2020
1. stupeň celý, 6.C, 6.D, 8.A, 8.B, 8.C, 9. ročník

7. 12. – 11. 12.2020
1. stupeň celý, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 7.C, 9. ročník

14. 12. – 18. 12. 2020
1. stupeň celý, 6.C, 6.D, 8.A, 8.B, 8.C, 9. ročník

21. 12. a 22. 12. 2020
1. stupeň celý, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 7.C, 9. ročník

Vyučování bude probíhat podle platného rozvrhu hodin.

Žáci 2. stupně, kteří nebudou v daném týdnu absolvovat prezenční formu výuky, budou vzděláváni distanční formou. Účast je pro žáky povinná.

Žákům bude při přítomnosti ve škole poskytováno školní stravování. Od pondělí 30. 11. budou všichni žáci prezenční výuky v daný týden přihlášeni ke stravování.  Žáci na distanční výuce budou mít oběd odhlášen. Mohou si ho přihlásit standardním způsobem a odebírat do menu boxů ve školní jídelně.

Pro zařízení školního stravování platí omezení vyplývající z Usnesení vlády č. 958 o přijetí krizového opatření pro omezení provozoven stravovacích služeb.

Vzhledem k těmto opatřením jsme byli nuceni přizpůsobit čas výdeje obědů. Ve školní jídelně nadále platí zvýšená hygienická opatření.

Časový rozpis výdeje obědů:

 • 1. ročník: 11.00 – 11.30 hod.
 • 2. ročník: 11.30 – 11.55 hod.
 • 3. ročník: 11.55 – 12.20 hod.
 • 4. ročník: 12.20 – 12.45 hod.
 • 5. ročník: 12.45 – 13.05 hod.
 • 6. ročník: 13.15 – 13.30 hod.
 • 7. a 8. ročník: 13.30 – 13.40 hod.
 • 9. ročník: 13.40 – 14.00 hod.
 • Distanční výuka 13.40 – 14.00 hod.

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu a zákaz shlukování.

 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům a zaměstnancům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Časový rozpis vstupu do budovy školy bude zákonným zástupcům sdělen třídními učiteli.
 • Neprodleně po příchodu do učebny musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí důkladné umytí rukou.
 • Provoz školní družiny bude upraven tak, aby odpovídal požadavkům platných nařízení. Rozdělení žáků do oddělení bude upřesněno vychovatelkami ŠD.

Náboženství - informace k výuce budou sděleny vyučujícími tohoto nepovinného předmětu.

Pokud dojde ze strany vlády ke změnám a novým nařízením, budeme Vás neprodleně informovat.

Vedení školy

Anketa

Na jaký hudební nástroj hraješ?
Výsledky

Zřizovatel

 • Velká Bíteš

Podpořil

 • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

 • Ověřená firma
 • Příroda velkobítešska
 • Učebna v přírodě
Nahoru