Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Organizace výuky od 10. května 2021

Škola je povinna dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání v souladu s platnou legislativou. Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s vládními opatřeními nebo protiepidemickými nařízeními, může se obrátit na informační linky příslušných orgánů (MŠMT, MZd).

Od pondělí 10. května 2021 budou mít prezenční výuku ve škole 6. a 8. ročníky.
Od pondělí 17. května 2021 budou mít prezenční výuku ve škole 7. a 9. ročníky.
Zbylé třídy 2. stupně pokračují dále v online výuce.

V tomto nastavení se budou třídy 2. stupně pravidelně střídat.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách.

 • Žáci mají povinnost nosit respirátor nebo nanoroušku nebo chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole.
 • Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech.
 • Školní jídelna je v provozu. Všichni žáci, kterým je povolena v daném týdnu přítomnost ve škole, mají obědy automaticky přihlášené. Žáci při distanční výuce mohou obědy ve školní jídelně odebírat do menu boxů od 13.00 do 14.00 hodin (oběd si musí sami přihlásit).

Přítomnost žáků 2. stupně na prezenční výuce ve škole je podmíněna pravidelným testováním vždy v pondělí a ve čtvrtek před začátkem vyučování v určeném prostoru.

 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem (test Singclean). Přestože není nutná asistence zdravotnického personálu, podařilo se nám zajistit přítomnost zdravotníka. Asistenci budou zajišťovat třídní učitelky a asistenti pedagoga.
 • Testování není povinné. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi vzdělávání distančním způsobem.
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod. 
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

Pokud žák nebude přítomen na testování v daný den na začátku vyučování, provede si test pod dohledem třídní učitelky bezprostředně po svém příchodu do školy.

Konkrétní pokyny k organizaci výuky budou sděleny třídními nebo zastupujícími učiteli.

Podrobné informace o jednotlivých opatřeních (včetně pokynů a instruktážních videí k samotestování) naleznete na www.msmt.cz.

Anketa

Využíváš elektronickou žákovskou knížku?
Výsledky

Zřizovatel

 • Velká Bíteš

Podpořil

 • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

 • Příroda velkobítešska
 • Ověřená firma
 • Učebna v přírodě
Nahoru