Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Informace ze setkání pro budoucí prvňáčky

Děkujeme všem budoucím prvňáčkům a jejich rodičům za příjemné odpoledne!

V novém školním roce budou čtyři první třídy. Seznamy dětí pod registračními kódy v jednotlivých třídách jsou zveřejněny na úřední desce školy a na webových stránkách.

Třídní učitelky:

1. A -  Mgr. Milada Sklenářová
1. B - Mgr. Ilona Brůžičková
1. C - Mgr. Šárka Topinková
1. D - Mgr. Eva Macholánová

 • umístění učeben – suterén a 1. patro budovy Tišnovská (vchod z ulice Tišnovská – historická část)
 • hlavním kritériem pro rozdělení dětí do tříd je bydliště, nelze vyhovět všem individuálním požadavkům
 • organizace 1. září 2021 – středa - zahájení ve třídách v 8.00 hodin
 • konec přibližně v 8.45 hodin
 • organizace prvního týdne - 3 vyučovací hodiny - do 10.45 hodin, poté družina, jídelna, odchod ze školy
 • vstup rodičů do budovy školy je akceptován do konce 1. týdne (při výrazných potížích s adaptací do 10. 9.)
 • vyučování dle rozvrhu - rozvrh hodin a další podrobné informace sdělí 1. září paní učitelky
 • učebnice, pracovní sešity, balíček potřeb do Vv - dostanou děti zdarma
 • seznam potřeb je aktualizován na webových stránkách
 • Školní družina – informace na www.zsbites.cz – sekce ŠD
 • Školní jídelna – informace na www.zsbites.cz – sekce ŠJ
 • potvrzování průkazek pro dojíždějící - v posledním srpnovém týdnu nebo v průběhu září v kancelářích ZŠ
 • průběžně aktualizujeme informace na webových stránkách školy

083

Zřizovatel

 • Velká Bíteš

Podpořil

 • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

 • Příroda velkobítešska
 • Učebna v přírodě
 • Ověřená firma
Nahoru