Elektronická žákovská knížka

ZŠ Velká Bíteš využívá pro vzájemnou komunikaci s rodiči a žáky elektronickou žákovskou knížku („e-žákovská“) v rámci systému Bakaláři.

pdfNávod pro rodiče1.23 MB

Systém zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci a docházce žáků, osobní rozvrh žáka a změny v něm (zrušené vyučovaní, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod.

Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči. Např. omlouvání žáků, hromadné rozeslání pozvánek, předávaní výukových materiálů studijním skupinám, vytváření anket apod.

Rodiče jsou prostřednictví e-žákovské informováni o dění ve škole. Mohou včas reagovat na případný špatný prospěch svého dítěte, hodiny zameškané bez jejich vědomí, na kázeňské prohřešky apod.

Systém též nabízí zobrazení záznamů z elektronické třídní knihy o probírané látce a zadaných úkolech v jednotlivých předmětech.

E-žákovská obsahuje:

 • Osobní údaje žáka – rodiče mohou nejen kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (telefony, adresy...), ale systém umožňuje i přímé ohlašování změn přes webové rozhraní.
 • Pololetní klasifikace – kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku výuky, přehled zameškaných hodin atd.
 • Průběžná klasifikace – přehled všech známek v daném pololetí (včetně váhy známky, poznámky, průměru apod.).
 • Komunikační systém školy Komens – modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, případně žáky. Přes tento systém bude škola zasílat důležité informace, které byly doposud předávány prostřednictvím klasické žákovské knížky.
 • Průběžná docházka (2. stupeň ZŠ) – evidence zameškaných hodin (zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách).
 • Výchovná opatření – přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium.
 • Rozvrh – tabulka rozvrhu, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn v souvislosti se suplováním.
 • Domácí úkoly (2. stupeň ZŠ) – přehled domácích úkolů (aktivních i ukončených).
 • Vyučované předměty – seznam předmětů s uvedením učitelů, kteří daný předmět žáka vyučují.
 • Přehled výuky (2. stupeň ZŠ) – seznam odučených témat.
 • Absence (2. stupeň ZŠ) – přehled zameškaných hodin.
 • Ankety – modul pro vyplňování anket pro žáky a rodiče.
 • Plán akcí – kalendář a seznam plánovaných akcí školy.

Elektronická třídní kniha, suplování a absence bude ve školním roce 2020/2021 využívána pouze na 2. stupni ZŠ.

Omluvenky

Pro omluvení nepřítomnosti svého dítěte ve výuce mohou rodiče (zákonní zástupci) využívat systém Komens, který je součástí elektronické žákovské knížky (e-žákovské).

Toto sdělení je zasláno třídnímu učiteli a slouží jako prvotní informace o absenci žáka (nahrazuje např. telefonát rodičů). Po návratu žáka do školy musí být absence podložena klasickou omluvenkou v klasické papírové žákovské knížce podle platných zásad školního řádu.

Přístup k e-žákovské

K e-žákovské je možné přistupovat přes odkaz bakalari.zsbites.cz na webových stránkách školy. K dispozici je též aplikace Bakaláři určená pro mobilní telefony.

Přístupové údaje pro žáky a jejich rodiče jsou distribuovány prostřednictví třídních učitelů.

Rodičům a příp. žákům doporučujeme heslo změnit. Zapomenuté heslo je možné si nechat zaslat na alternativní mail, který rodiče uvedli ve školním dotazníku žáka.

Průběžná klasifikace

Průběžná klasifikace žáka je aktuální vždy 1. a 15. dne každého měsíce.

Klasická papírová žákovská knížka v tomto okamžiku slouží jen pro omlouvání absence žáka a příp. k předávání a potvrzování důležitých sdělení rodičům.

Zřizovatel

 • Velká Bíteš

Podpořil

 • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

 • Ověřená firma
 • Příroda velkobítešska
 • Učebna v přírodě
Nahoru