Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Schůze parlamentu 06. 10. 2020

Účast: 17 zástupců (z 28)

Seznamovací aktivita:

 • Co máme společného? Reflexe, vlastnosti vhodné do parlamentu, schopnost mluvit, vést rozhovor…

Hlasování:

 • častost schůzek ŠP; odsouhlaseno 2x za měsíc (13 hlasů Ano, 4 hlasy Ne)
 • Ema Lavická – má na starost nástěnku

Úkoly z minulé schůzky:

 • Zástupci seznámí své třídy s volbou – 9 ano, ostatní udělají do příště
 • Zástupci zjistí poptávky ze strany svých tříd – jen 3 žáci mělo podnět

Podněty a úkoly na příště:

 • 9.A, 9.B – ve třídě je PC a plátno, není dataprojektor – třídy se musí stěhovat na jazyky jinam; Marie L. a Ema L. zajdou za p. Holánkem
 • WC – toalety chlapců, bývají u pisoárů často mokré – závada?; Jakub N. zajde za p. Flochem
 • 6. C chybí fixy na psaní na tabuli; Jakub H. zajde za p. Flochem
 • Všichni zástupci se zeptají na náměty, co vylepšit, zefektivnit, zavést u nás na škole
 • Zvážit, zda pokračovat a aktualizovat Messenger kvůli komunikaci
 • Zvážit, zda pokračovat v obědech na přání

Příští schůzka: 20. 10. 2020

Zřizovatel

 • Velká Bíteš

Podpořil

 • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

 • Ověřená firma
 • Příroda velkobítešska
 • Učebna v přírodě
Nahoru