Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Aktuality

Projekt Vesmír

Páťáci probírali v přírodovědě učivo o vesmíru. K rozšíření znalostí a pro lepší představu tohoto tématu zhlédli i několik prezentací na velkém plátně. Své poznatky si na  závěr  ověřili v projektovém dni  Vesmír.

Toto téma prostoupilo několika předměty.

V českém jazyce v textech o vesmíru  určovali mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, u sloves doplňovali -i/-y ve shodě přísudku s podmětem, určovali  slovní  druhy,  zákl. skl. dvojice, seřazovali vesmírná slova podle abecedy, tvořili vzorce souvětí, synonyma, antonyma, slova nadřazená, …

Také  napsali slohovou práci - popis vymyšleného Marťánka.

V matematice počítali vesmírné slovní úlohy, ve kterých zjišťovali např. rozdíl průměru Země, Měsíce i Slunce, vzdálenosti planet od Slunce, …

V přírodovědě si toto učivo celkově zopakovali ve vesmírném kvízu.

Dále se rozdělili do několika skupin podle planet sluneční soustavy (Merkur, Venuše, Země,...).

Každá skupina zpracovala informační plakát o své planetě, o Slunci, ...

Žáci využili nejen svých znalostí nabytých ve výuce, ale také vyhledávali zajímavosti o jednotlivých planetách v encyklopediích.

Rovněž výtvarně ztvárnili planety sluneční soustavy, ...

Součástí projektu byla i návštěva planetária v Brně, kde zhlédli program: Úžasné planety.

Projekt splnil své cíle, žáci se aktivně zapojili do řešení daných úkolů, byli velmi zvídaví, získali další důležité informace týkající se vesmíru.

Pracovní listy si založili do portfolií, ostatní práce jsme vystavili na chodbě.

Za páté ročníky Mgr. Ilona Lišková, Martina Forejtová

259260261262263266267268269270271265264

Zřizovatel

  • Velká Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

  • Učebna v přírodě
  • Ověřená firma
  • Příroda velkobítešska
Nahoru