Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Aktuality

Vítání ptačího zpěvu - Stanoviště

V úterý 1. května 2018 proběhla akce pro veřejnost Vítání ptačího zpěvu, pořádaná Českou ornitologickou společností ve spolupráci s naší školou.

Na mokřadní lokalitu Na dolech u obce Stanoviště dorazilo 45 účastníků.  Ornitolog Ing. Ivo Hertl nás při vycházce seznámil se spoustou zajímavostí nejenom o 15 pozorovaných (či poslouchaných) druzích ptáků (budníček menší, červenka obecná, sýkora koňadra, pěnice černohlavá, pěnkava obecná, strakapoud, králíček ohnivý, holub hřivnáč, strnad obecný, ťuhýk obecný, kos černý, drozd zpěvný, …). Rozvinula se i diskuze s místními o historii a využívání místa.

Kromě ptáků jsme pozorovali další druhy živočichů, k nimž patřili skokan krátkonohý, skokan hnědý, užovka obojková. Z bezobratlých živočichů to byli např.  pavouk lovčík hajní, motýl martináček bukový, otakárek fenyklový, ke kterým měl výklad arachnolog Tomáš Hamřík.

Místo je zajímavé i výskytem některých rostlin jako je silně ohrožený druh kosatec sibiřský, orchidej bradáček vejčitý, vítod obecný, porosty přesličky bahenní. Na závěr si zájemci mohli ještě prohlédnout blízké smírčí kříže.

Mgr. Pavel Holánek

498499500501502503504505

Zřizovatel

  • Velká Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

  • Ověřená firma
  • Učebna v přírodě
  • Příroda velkobítešska
Nahoru