Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Aktuality

Adaptační kurz 5. 9. – 7. 9. 2018

V prvním školním týdnu byl pro žáky šestého ročníku připraven adaptační program pro snazší zvládání přechodu na druhý stupeň, k seznámení s novými žáky a třídními učiteli. Adaptační aktivity probíhaly v tanečním sále ZUŠ, za poskytnutí prostor děkujeme panu řediteli Kratochvílovi.  Program byl zaměřen na bližší poznání žáků, na schopnost spolupráce ve dvojici i ve skupinách, na rozvoj komunikace. Výchovná poradkyně Mgr. Vlčková poskytla žákům informace týkající se výuky na druhém stupni a organizace domácí přípravy. Novým šesťákům přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Markéta Velebová, metodik prevence

008009010011012013014015016017018019020

Zřizovatel

  • Velká Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

  • Učebna v přírodě
  • Ověřená firma
  • Příroda velkobítešska
Nahoru