Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Aktuality

Podzimáček

„Podzimáček“ – tak se nazýval dlouhodobý projekt 1.A, který jsme ukončili 16. 11. 2018 celodenním tematickým dnem.

Tento projekt prolínal všemi předměty. Děti plnily různé „podzimní“ úkoly, které jim přinesl kamarád „Kaštánek“ (papírová loutka, která je provázela po celou dobu projektu). V těchto úkolech si zopakovaly již probrané učivo z českého jazyka i matematiky. Také skládaly milé obrázky z kaštánků, v matematice s nimi počítaly, v českém jazyce z nich sestavily písmena. V hodině našeho světa poznávaly nejznámější listnaté a jehličnaté stromy, taktéž podzimní plody z našich zahrad. V hudební výchově zpívaly píseň o vlaštovce, ve výtvarné výchově malovaly obrázky s podzimními motivy, v pracovních činnostech vytvořily přírodní korále. Děti spolupracovaly ve dvojicích, jednotlivé činnosti je zaujaly.

Na závěr si pro štěstí vyrobily papírového „Kaštánka“ a zhlédly pohádku: „Pan Dubínek“.                     

Mgr. Ilona Lišková, Martina Forejtová

179180181182183184185186187188189

Zřizovatel

  • Velká Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

  • Příroda velkobítešska
  • Ověřená firma
  • Učebna v přírodě
Nahoru