Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Aktuality

Český jazyk a soutěže

První jarní den roku 2019 byl vybrán k uskutečnění školního kola recitační soutěže, kterého se zúčastnilo celkem 23 žákyň a žáků. 1. kategorii žáků 6. a 7. ročníku reprezentovalo 10 žákyň a ve 2. kategorii pro žáky 8. a 9. ročníku se utkalo 10 žákyň, a dokonce i 3 žáci.    

Porota složená z učitelek českého jazyka si vyslechla zajímavé texty. Zazněly básničky E. Frynty, M. Kratochvíla, J. Seiferta, J. Skácela, P. Šruta, J. Zahradníčka, J. Žáčka a dalších autorů. Poslechli jsme si i přednes textů, např. úryvek z Malého prince od A. de Saint – Exupéryho. Akce se zdařila a všem recitátorům děkujeme.

Neměli bychom zapomenout ani na další soutěž - Olympiádu v českém jazyce, které se každoročně účastní žáci 8. a 9. ročníku. V letošním roce se školního kola zúčastnilo 24 žáků.

A jaké úkoly na žáky čekaly? Užít různá označení pro zvuk/hluk – šumění, bublání, šustění, klapot…, doplnit do rčení a přísloví chybějící slova, zapřemýšlet nad slovy, která vznikla jako zdrobněliny, ale dnes už mají samostatný význam (chlebíček, panenka,  rohlíček…) apod. Součástí této olympiády je psaní slohové práce, letos na téma: Co všechno umí světlo. Všem účastníkům také patří poděkování.

Za kolegyně - učitelky českého jazyka Mgr. Renata Pohanková

465

464

Zřizovatel

  • Velká Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

  • Ověřená firma
  • Učebna v přírodě
  • Příroda velkobítešska
Nahoru