Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Aktuality

Zápis nanečisto

I v letošním školním roce zorganizovaly paní učitelky ve spolupráci s mateřskými školami Zápis nanečisto. Hlavním cílem odpoledne bylo předání základních informací o organizaci zápisu na škole a práce s předškoláky.

Setkání pedagogů 1. stupně s rodiči a předškoláky se uskutečnilo hned čtyřikrát. Dvě pozvání učitelky přijaly do Mateřské školy v Lánicích, navštívily i Mateřskou školu U Stadionu a nevynechaly Mateřskou školu Přibyslavice. Součástí odpoledního programu bylo předání základních informací o průběhu zápisu. Následovalo představení pracovních sešitů a učebnic pro děti z prvních tříd a tou hlavní částí se stala praktická ukázka zápisu. Děti si vyzkoušely grafomotorická cvičení, správný úchop psacího náčiní, orientaci v ploše, rozlišování geometrických tvarů, barev, počítání prvků do deseti a kresbu postavy. Závěr společného setkání patřil diskusi, ve které se učitelky snažily poradit rodičům, jak pomoci budoucím prvňáčkům, aby úspěšně prošli začátkem svého prvního školního roku.

Součástí spolupráce byly i návštěvy předškoláků na naší škole. Děti si prohlédly třídy prvňáčků, navštívily i tělocvičnu, sborovnu a pozdravily se s ředitelkou školy.

Mgr. Marcela Doubková

462463

Zřizovatel

  • Velká Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

  • Ověřená firma
  • Příroda velkobítešska
  • Učebna v přírodě
Nahoru