Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Aktuality

Šifra sv. Václava

Přírodní učebnu Základní školy Velká Bíteš v sobotu 28. září 2019 v dopoledních hodinách navštívilo 86 turistů. V tento den se konal jubilejní 10. ročník, dnes již tradičního Svatováclavského pochodu, který už celkem absolvovalo 1066 účastníků.

Tuto akci organizuje Základní škola Velká Bíteš ve spolupráci LT Prosatín a Okrašlovacím spolkem Dolní mlýn. I tento rok byly nabídnuty pochodové tratě dlouhé 6 a 14 km. Na 6 km trase bylo 7 stanovišť, na nichž si účastníci mohli vyzkoušet připravené aktivity – kriket, člunkový běh, střelbu na cíl, hry s pingpongovým míčkem, sumo běh a též zastavení na Dolním mlýně.

Zpestřením cesty bylo bezesporu setkání s Ing. Tomášem Hamříkem, jenž svým poutavým vyprávěním a názornými ukázkami z oblasti entomologie zaujal děti i dospělé.

Další novinkou svatováclavského putování byla šifra sv. Václava. Šifru bylo možné rozluštit pomocí indicií umístěných na kartách s údaji o sv. Václavovi. Tyto karty byly umístěny podél trasy. Po správném seřazení písmen (indicií) byla šifra rozluštěna. Její znění bylo tematické - DESET LET. Všichni, kdo šifru rozluštili, byli obdarováni připínací „plackou“ s motivem pochodu.

Letošní jubilejní ročník byl ozvláštněn i razítkem vytvořeným bítešským výtvarníkem Petrem Jabůrkem. Razítko si účastníci mohli sami natisknout na účastnický list obdržený po dokončení pochodu. Dětmi byla tato činnost velmi oblíbená a nezůstalo jen u účastnických listů. Zvláště na rukách se vyjímalo báječně!

Závěr pochodu byl v přírodní učebně provoněn opékanými špekáčky a rozjasněn

barevnými otisky listů z dílničky, kterou si pro děti připravily žákyně 7. ročníku.

I přes pár kapek deště byl pochod, zasvěcený svatému Václavovi, opět jedinečným zážitkem. Těšíme se napřesrok.

Za organizační tým Kateřina Matoušková a Pavel Holánek

Ročník       Rok            účastníků

1                 2010          47

2                 2011          72

3                 2012          130

4                 2013          70

5                 2014          118

6                 2015          140

7                 2016          120

8                 2017          118

9                 2018          165

10               2019          86

                                      1066

029028027

030031032033034035036037038039

Zřizovatel

  • Velká Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

  • Příroda velkobítešska
  • Ověřená firma
  • Učebna v přírodě
Nahoru