Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Aktuality

Exkurze 7. ročníků v Předklášteří

Dne 22. 9. 2021 se žáci 7. ročníků zúčastnili exkurze do Předklášteří v rámci výtvarné a hudební výchovy.

Barokní bránou žáci vstoupili do areálu národní kulturní památky Cisterciácké opatství Porta coeli v Předklášteří.  Za vysokou klášterní zdí se zde nachází rozsáhlý komplex budov s raně gotickým jádrem a s mnoha gotickými, renesančními a zejména barokními přístavbami. Alejí mohutných lip došli na hlavní nádvoří s unikátním, bohatě zdobeným gotickým portálem v průčelí kostela a s protilehlou budovou Podhoráckého muzea.

V areálu žáci byli rozděleni do skupin, které se vzájemně vyměňovaly. První skupina měla v muzeu program, který vycházel z výstavy historických kočárků   s vyústěním ve vlastní návrh kočárku. V mineralogické expozici po seznámení s exponáty navrhovali žáci šperky a kreslili krystaly. Druhá skupina byla zatím v klášteře.

Klášter se žákům představil jako zdroj uměleckých směrů. Porta coeli (Brána nebes) je ženský klášter ze 13. století, ve kterém i v dnešní době žije komunita sester cisterciaček. Proslavenými dominantami tohoto kláštera jsou bohatě zdobený gotický portál v západním průčelí románsko-gotické baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kapitulní síň a křížová chodba. Žáci mohli hledat   stavební chybu, obdivovat barokní varhany, rokokové zábradlí a jiné historické objekty za výkladu paní průvodkyně.

Během výukového programu vyplňovali pracovní listy a Mgr. Ivo Kříž jim poskytl další výklad týkající se nejen kláštera, ale i kostela ve Velké Bíteši, kam jsme se zašli také podívat nejen na hradby, ale i na jeho interiér, kde žáci měli zajímavou přednášku.

Hodiny výtvarné a hudební výchovy budou i nadále rozvíjet informace, které děti na exkurzi slyšely a viděly a vytvoří výtvarná dílka inspirována historií.

Mgr. Veronika Bártová

018019020021022023024025

Zřizovatel

  • Velká Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

  • Příroda velkobítešska
  • Učebna v přírodě
  • Ověřená firma
Nahoru