Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Aktuality

Den stromů

„Strom může být tvým přítelem: nemluví na tebe, ale víš, že tě má rád, protože ti dává jablka a hrušky či třešně nebo také větev na houpání…“

(Joan Walsh Anglnd)

Dne 19.10.2021 žáci 7. ročníku naší základní školy oslavili Den stromů projektovým vyučováním, během něhož jim třídní učitelé připravili program, který se týkal obecného seznámení s tradicí oslav Dne stromů, který v Česku slavíme 20. října, a nachystali činnosti související s tímto tématem.

Žáci se dozvídali o tajném životě stromů, porovnávali se se stromy, potom se jako strom nakreslili. Zpracovávali pověsti, které se vztahovaly ke stromům. Dozvěděli se, jak vypočítat výšku stromu čtyřmi metodami a dvě z nich potom ve dvojicích ověřovali venku na vybraném stromu. Pracovali ve skupinách v přírodní učebně, kde pomocí klíčů k určování dřevin poznávali jednotlivé stromy vyskytující se na pozemku školy   a zapisovali jejich základní charakteristické znaky. Určovali přibližné stáří stromů pomocí letokruhů a podle obvodu kmene.

Projekt byl zakončen přednáškou pana Jiřího Nohela o lese a vytvořením plakátků, kterými žáci prezentovali, co se v tomto dni naučili.

Součástí tohoto dne byla i soutěž o nejzelenější třídu a nejhezčí strom Velké Bíteše.

Věříme, že se našim sedmákům tento den líbil a těšíme se na další společné akce.

Za kolektiv třídních učitelů sedmého ročníku Mgr. Veronika Bártová

087088090091092093094095096097098099

Zřizovatel

  • Velká Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

  • Příroda velkobítešska
  • Učebna v přírodě
  • Ověřená firma
Nahoru