Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Aktuality

Motivační hry s nakladatelstvím THOVT

V letošním školním roce jsme po delší covidové odmlce opět pozvali v říjnu a v listopadu paní Radanu Sedláčkovou z pražského nakladatelství Thovt, která pro naše žáky připravila několik motivačních her.

Druháčci měli téma Kamarádi z lesa, třeťáci a čtvrťáci hru Pravěk a páťáci se přesunuli do starověku.

Druháčci si ve čtenářské dílně pohráli s písmenky, naučili se jednoduchá přísloví a po přečtení příběhu si vyplnili pracovní list.

Třeťáci a čtvrťáci si v první části si s paní nakladatelkou společně popovídali nejen o pravěku, ale také o vzniku naší planety a dinosaurech. Vlastní hra připomínala bludiště. Děti se rozdělily do několika skupin, každé skupině byl přidělen jeden mamut a vcházel do bludiště z jedné ze čtyř světových stran. Děti mamuty postupně posunovaly po hracím poli, hledaly výhodné cesty, obracely karty a plnily úkoly skryté v bludišti, za které získávaly pro svou skupinu body. Informace vyhledávaly knihách o pravěku, takže si perfektně procvičily orientaci v textu a jeho porozumění. Hra hodině hra skončila vyhodnocením a vyhlášením vítězné skupiny.

Žáci pátých ročníků si poslechli poutavé vyprávění o starověkých civilizacích. Poté se žáci rozdělili do tří skupin představující tři nejvýznamnější starověké civilizace - Řecko, Řím a Egypt. Vyhledávali v knihách informace týkající se právě té jejich civilizace. Za správné odpovědi získávali symboly těchto starodávných zemí.

Dětem se motivační hry moc líbily a určitě si odnesly i hodně nových poznatků.

RNDr. Iva Syslová

105106

 

107108109

Zřizovatel

  • Velká Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

  • Příroda velkobítešska
  • Ověřená firma
  • Učebna v přírodě
Nahoru