Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Aktuality

Porta coeli

Dne 16. 9. 2022 se uskutečnila esteticky výchovná exkurze žáků 7. ročníků do Předklášteří, kde se nachází klášterní komplex Porta coeli s raně gotickým jádrem založený královnou Viktorií již v roce 1233.Tento klášter patří k nejvýznamnějším stavebně historickým památkám v České republice a bohatě zdobený portál v západním průčelí klášterního kostela je dokonce ojedinělou památkou svého druhu v celé střední Evropě. Rovněž se zde nachází budova, v níž sídlí Podhorácké muzeum, které pro nás připravilo tři programy.

Právě se zde konala výstava Vcházení do krajinomalby a krajinářské fotografie, a tak měly děti možnost ponořit se do krajiny obrazu, i když je vytvořena jen barvami, světlem a umem malíře. Takto mohly "vejít" například do vedut malíře 19. století Františka Richtera, do maleb známých krajinářů Josefa Jambora, Aloise Kalvody, Aloise Lukáška nebo Bobeše Svobody, který maloval Mohelenskou hadcovou step. Krajinu Tišnovska pak mohly prožít a její změny poznat prostřednictvím obrazů zdejších rodáků Zdenky a Emanuela Ranných. Samy také zkusily krajinu nakreslit.

Další výstava se zajímavým názvem: Záhady? Muzejní kabinet kuriozit netradičně představila žákům vybrané artefakty s nejasnou funkcí se zaměřením na aktivizaci návštěvníka v roli badatele. Žáci dostali pracovní listy a s nimi se vydali bádat. Na nich byly úkoly jako např.: Popiš předmět deseti slovy! K čemu si myslíš, že sloužil? Co bys o něm chtěl vědět?...

Do kostela s úžasným portálem rovněž děvčata a chlapci vcházeli s pracovními listy a jeho   prohlídkou  s průvodkyní zahájili projekt 7. ročníků ve výtvarné výchově s názvem: Umělecké slohy.

Mgr. Veronika Bártová

016017018019020021

 

022023024

 

025026027028029030

Zřizovatel

  • Velká Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

  • Ověřená firma
  • Příroda velkobítešska
  • Učebna v přírodě
Nahoru