Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Aktuality

Významné historické nálezy

V souvislosti s vyklízením staré budovy školy před rekonstrukcí jsme mimo jiné sňali pamětní desku u vchodu. Přineslo nám to výrazné překvapení.  Nápis na mramorové desce, který připomíná stavbu školy za starosty Antonína Kotíka v roce 1902, je vyrytý na rubu desky původní! Ředitel muzea Mgr. Ivo Kříž avizoval, že za deskou, kterou jsme sundali, může být ještě nějaká starší. Starší je tedy na rubu a její valita a zachovalost je obdivuhodná. Mramorová deska byla zhotovena v kamenické dílně firmy Loosovy v Brně.

Další informace Mgr. Kříže, že za deskou může být schránka se starými dokumenty, nabyla konkrétnější podoby, když jsme objevili spáru a za ní pravděpodobnou dutinu. Rozhodli jsme se prostor prozkoumat 3. ledna. Mgr. Martin Štindl, Ph.D. z pracoviště Velkém Meziříčí Moravského zemského archivu předložil výpis z prověřené kroniky měšťanské školy, která existenci i obsah "plechové krabice" umístěné za pamětní mramorovou deskou plně potvrzuje. Za účasti zástupce městského úřadu, rady školy, městského muzea, žáků 9. tříd a dalších hostů jsme vyjmuli schránku ze zinkového plechu. Obsah schránky plně odpovídá popisu v kronice:

Pamětní spis o zřízení měšťanské školy s programem slavnosti svěcení budovy

  • Vyhláška o zápisu do školy měšťanské pro rok 1904/1905
  • Podobizny městských hodnostářů a významných osobností
  • Fotografie školy (obojí zhotoveno lékárníkem A. Ženatým
  • Tabule mincí rakousko-uherské měny korunové
  • Dobový tisk

Zatím budou nalezené dokumenty uschovány v městském muzeu, kde budou zaevidovány a naskenovány. Po dokončení rekonstrukce je uložíme zpět.

Mgr. Zdeněk Strašák
ředitel školy

354355356

 

357358

 

Zřizovatel

  • Velká Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

  • Příroda velkobítešska
  • Učebna v přírodě
  • Ověřená firma
Nahoru