Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Aktuality

Den stromů 2019

V podzimním období hraje příroda barvami zejména díky stromům.  Právě jim byl věnován jednodenní projekt připravený pro žáky 7. ročníku. V České republice se Dnem stromů již v roce 1906 stal 20. říjen. My jsme se tomuto tématu věnovali v úterý 22. října 2019.

Žáci si předem zvolili, v jakých dílnách budou v tento den chtít pracovat. Mohli si vybrat z dílny badatelské, experimentální, dramatické a tvořivé. Výsledky své práce a nové poznatky následně předvedli svým spolužákům a učitelům během společné prezentace. Dozvěděli jsme se mnoho o stavbě stromů a listů, jejich funkcích. Pomocí klíče žáci přiřazovali listy k názvům stromů. Učili se změřit v terénu výšku stromu a určit jeho stáří.  Četli a dále pracovali s různými typy textů, které jsou s tematikou stromů spojeny. Nasbírali přírodní materiál a vytvořili dekorace, povídali si o Keltech a stromoskopu.

Úkolů na jedno dopoledne bylo víc než dost, ale vše se společnými silami zvládlo. A o to nám šlo. Aby se žáci nejen dozvěděli něco nového a zajímavého, ale především si ve skupině rozdělili práci podle svých schopností, domluvili se na postupu a zadaný úkol zvládli společně.

učitelé 7. ročníku

088089090091092093094

Zřizovatel

  • Velká Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

  • Ověřená firma
  • Příroda velkobítešska
  • Učebna v přírodě
Nahoru