Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Aktuality

Preventivní programy 2021

V průběhu listopadu proběhly na naší škole preventivní programy od 4. – 9. ročníku, které zajišťovalo Centrum prevence ze Žďáru nad Sázavou. Zabývaly se různými tématy, zážitkovou metodou si žáci mohli upevnit vztahy v kolektivu a uvědomit si potřebu správné komunikace a spolupráce.

4. ročník – Vandal je barbar

Program Vandal je barbar byl zaměřen na ujasnění si hodnoty věcí, jak svých, tak i ostatních. V rámci bloku se děti seznámily s pojmem vandalství, učily se vandalství odlišovat od jiných forem nevhodného chování a přemýšleli o tom, jaké důvody mohou člověka k vandalství vést nebo jaké postihy mohou vandala potkat.

5. ročník – Já a třída

V tomto programu se lektoři zaměřili na fungování třídního kolektivu jako celku. Cílem programu bylo vést žáky ke vzájemné komunikaci a spolupráci s ostatními spolužáky. Lektoři se snažili, aby se děti naučily rozpoznat, kdy je spolupráce ve skupině náročná a co je třeba dělat, aby tato spolupráce správně fungovala. Žáci by se měli naučit i to, jak předcházet možnému vyčlenění z kolektivu a pokud k němu dojde, jak situaci řešit.

6. ročník - On-line svět

V rámci výukového programu nazvaného On-line svět si s lektory nejenom povídali o používání internetu.

Zahráli si různé hry, sdělovali si své zkušenosti s trávením volného času na internetu, popisovali své pocity aj.

Byly jim dány rady, co je vhodné v on-line světě dělat, jak se v něm chovat, kde se raději nepohybovat.

Žáci byli s programem velmi spokojeni, ocenili zařazené aktivity, včetně zajímavých her. Snad jejich odhodlání, že se poučili a že si dají příště větší pozor na to, kde a jak bezpečné je se na internetu pohybovat, nezůstane pouze slibem…

7. ročník – Třída a její svět

Program se věnoval tématu vztahů mezi chlapci a děvčaty v rámci třídního kolektivu. Žáci měli možnost zamyslet se nad tím, zda nebo jak jsou světy kluků a holek odlišné, v čem jsou si naopak podobné a proč je dobré, aby byly tyto světy v rámci třídy propojeny. Během programu se měli žáci také možnost zamyslet nad fungováním jejich třídy a nad tím, co by bylo třeba dále rozvíjet či zlepšovat.

8. ročník – Dvě strany mince

Nejdříve lektoři se žáky mluvili o tom, bez čeho by se v životě neobešli. Potom se žáci ve skupinkách společně zamýšleli nad tematikou legálních a nelegálních drog - co člověka vede k jejich užívání a jaké to může mít následky. Společně s lektory na dané téma hovořili a pomocí abstraktní kresby vyjadřovali svoje pocity. V další části se formou zábavné hry dozvídali informace, které souvisí s problematikou drog.

Program se žákům líbil a byl pro ně zajímavý i poučný.

9. ročník – Já a moje finance

Já a moje finance je program zaměřující se na finanční gramotnost žáků. Cílem bylo se žáky otevřít téma peněz, jejich hodnotu, finance a rozpočet. Je snahou žáky vést k uvědomění si toho, že s penězi je třeba nakládat s rozumem, opatrně a že ne vždy si můžeme koupit vše, co bychom si přáli.

Podle ohlasů děti se programy vydařily, na praktických úkolech si žáci mohli ověřit, že naučit se správně komunikovat a spolupracovat je opravdu důležité, a to nejenom ve škole. Doufejme, že probíraná témata jim dala podněty k zamyšlení a navedla je tím správným směrem.

Mgr. Markéta Velebová, metodik prevence

171172173174175176177178179

Zřizovatel

  • Velká Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

  • Ověřená firma
  • Příroda velkobítešska
  • Učebna v přírodě
Nahoru