Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Aktuality

Den Země na naší škole

Po dvouleté odmlce jsme v pátek 22. 4. 2022 opět realizovali oblíbenou celoškolní akci  - Den Země.

Třídy měly na projektový den připraveny různé činnosti. 1.-3. ročník absolvoval přírodovědnou stezku připravenou deváťáky s různými úkoly od třídění odpadů až po poznávání rostlin - podle obrázků nebo živočichů - podle zvuků. Nechyběly ani pohybové aktivity, jako například závody v pytlích či hod na cíl.

Šestý ročník navštívil sběrný dvůr a přesvědčil se, co děje s odpadem ze sběrných nádob umístěných v našem městě. Sedmáci se obeznámili s principy fungování čistírny odpadních vod ve Velké Bíteši.

Další třídy měly připraveny aktivity jak v učebnách, tak hlavně v přírodě. Navštívily řadu zajímavých míst v okolí jako například zaniklý rybník Zikmund, studánku U Jakoubka, Dolní mlýn, hledaly místa z historických fotografií, a nakonec zpracovávaly výstupy v podobě plakátů, článků apod.

S velkým nasazením se několik tříd pustilo i do úklidu míst v přírodě, které pár lidí stále považuje za „skládku“.

Postřehy ze tříd:   

3.C

Našli jsme dvě suché přejeté žáby, vydolovali jsme dvě skleněné lahve, nasbírali tři pytle odpadků.

Komentář, když se žáci viděli s pytli odpadků naložených na zádech: „No to je zvláštní, my malí sbíráme, co velcí po lesích trousí. Ale až vyrosteme, tak to fakt trousit nebudeme.“

Přečetli si Lesní vzkaz od zvířátek pro návštěvníky lesa, děti si toho dříve nevšimly. Komentovaly slovy: „No tak to je teda fakt pravda, to by si měli přečíst všichni lidi na Zemi, aby se chovali v lese správně. To snad ani neví, že tady je vzkaz od zvířátek.“

4.C a 4.D

Sledovali jsme dokumentární filmy pro děti na téma třídění odpadu a koloběh vody v přírodě, prohlédli si snímky z různých ekologických havárií a diskutovali na toto téma. Online kamerou jsme sledovali čápy na tasovském komíně.

Zazpívali jsme si několik písniček o hmyzu a ústřední melodii ze seriálu Zelené údolí.

Cestou ke třetímu mlýnu v údolí potoka Bítýška jsme plnili úkoly a povídali jsme si o přírodě, změnách počasí a půdě. Ve třetím mlýně nám paní majitelka povyprávěla historii tohoto mlýna a ukázala zajímavosti dochované přímo na místě.

Opekli jsme si špekáčky a cestou stačili ještě trochu sportovat – běhat, přihrávat si míčem a zdolávat překážky. Den Země byl podle našich představ.

5. B

Nejdříve jsem se podívali na výuková videa týkající se ochrany přírody a třídění odpadů a dozvěděli se informace o historii vzniku Dne Země.

Poté jsme vyrazili do přírody – směr Chobůtky a Nové Sady. První zastávkou byla „studánka“ (pramen u Nových Sadů), pověděli jsme si o důležitosti vody v přírodě.

U rybníka jsme se seznámili se zajímavým životem brouka potápníka a jeho specifickým dýcháním. Zkusili jsme si zahrát „na potápníky“, kdy jsme se zadrženým dechem lovili kartičky s obrázkem jeho potravy.

Vyzkoušeli jsme, že existují přírodní barviva – zkoušeli jsme malovat odstíny různými přírodninami. Společně jsme určovali různé druhy stromů a rostlin.

Do krabiček jsme ve skupinkách hledali největší zajímavosti v lese (např. hálky na listech dubu). Nakonec jsme pomocí „rámečkování“ hledali nejkrásnější motivy v přírodě.  I přes chladné počasí se nám Den Země vydařil.

Jak se nám vše povedlo, je vidět i z následujících fotografií.

Mgr. Pavel Holánek koordinátor EVVO

324323327328329330331332333334335336337338339

Zřizovatel

  • Velká Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

  • Příroda velkobítešska
  • Ověřená firma
  • Učebna v přírodě
Nahoru