Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Aktuality

Projekt Finanční gramotnost

Během prosincového týdne jsme se v hodinách matematiky na 2. stupni zaměřili na finanční gramotnost. Smyslem projektu bylo pomoci žákům porozumět situacím, se kterými se téměř každodenně setkávají a které souvisejí s financemi a s nakupováním.

Finanční vzdělávání pomáhá žákům umět se rozhodovat ve finančních záležitostech, hledat dostatek důvěryhodných informací, orientovat se v základní finanční terminologii, vyznat se v nakupování v online prostředí, uvědomit si možné důsledky jakéhokoli rozhodnutí a také se nenechat manipulovat. Každý ročník se věnoval jinému tématu.

V 6. ročníku měli žáci téma projektu: Kolik co stojí.

V úvodní hodině se žáci zamysleli formou myšlenkové mapy nad danou problematikou. Pokračovali diskusí o tom, co všechno cenu zboží ovlivňuje. Druhou část hodiny hráli Kahoot, který byl zaměřený na pojmy z finanční matematiky, nakupování, cenu zboží, bezpečnost při placení.

Následující hodinu se žáci rozdělili do skupin. Jejich úkolem bylo napsat příběh, který musel obsahovat předem zadaná slova. Krátký film je seznámil s historií peněz a placením v současnosti. Nakonec si žáci vytvořili vlastní bankovku. V další hodině jsme vyhodnotili příběhy a pak už žáci pracovali ve skupinách. Tvořili plakát s bankovkami a příběhy, vymýšleli úkoly pro ostatní šesťáky. V poslední hodině proběhla společná prezentace všech šestých ročníků.

V 7. ročníku se zaměřili na téma: Rozpočet rodiny a osobní rozpočet.

V úvodní hodině se žáci seznámili se základními pojmy z oblasti rozpočtu. Povídali jsme si o příjmech a výdajích rodiny. Diskutovali jsme o tom, jaké nástrahy na nás čekají při nakupování na internetu a jak se jim bránit.

Přípravu rozpočtu si žáci procvičili v programu na počítačích. V další části týdne už je čekala skupinová práce. Vytvořili 4 fiktivní rodiny, naplánovali jejich měsíční příjmy a výdaje. Měli za úkol vypočítat, zda rodina hospodaří s přebytkem, nebo s dluhem. Potom hledali možnosti, jak ušetřit na auto nebo kuchyňskou linku. Nakonec si vytvářeli svůj osobní rozpočet a prezentovali své práce před spolužáky.

V 8. ročníku se žáci věnovali tématu: Nakupování online.

Úvodem jsme si připomněli, jak se chovat na internetu, jaké jsou základní postupy při nakupování online, na co si dát pozor, na co máme jako zákazníci právo a jaké jsou naše možnosti a povinnosti při nákupu. V další hodině žáci využili počítače k procvičování pojmů a příkladů na dané téma.

V následující části projektu se žáci tříd rozdělili do skupin a pracovali na společném úkolu. Jedna třída se zaměřila na pojmy z online nakupování, druhá vyhodnotila dotazník, třetí vyzdvihla výhody a nevýhody online nakupování a čtvrtá se zajímala o vrácení koupeného zboží a reklamace, rozdíl mezi nimi a postupy při jejich řešení. V poslední hodině vytvořené skupiny prezentovaly práce ve skupinách. Prezentace byly zajímavé a poučné.

Finanční gramotnost je povinnou součástí našeho školního vzdělávacího programu, na 2. stupni se s problematikou žáci setkávají v občanské výchově a v matematice. Nicméně díky ucelenému týdennímu programu jsme nabídli možnost zážitkových forem výuky a nové poznatky a zkušenosti si žáci mohou přenést do svého života.

Za vyučující matematiky

PhDr. Olga Komínková

319320321322323

Zřizovatel

  • Velká Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

  • Ověřená firma
  • Učebna v přírodě
  • Příroda velkobítešska
Nahoru