Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Projekt Příroda Bítešska

002Projekt podpořený Fondem Vysočiny Krajem Vysočina realizovaný od září 2014 do září 2015.

 

 

Popis projektu

Projekt Příroda Bítešska svými aktivitami environmentálního vzdělávání a osvěty v oblasti přírody, odpadů, úspor a zdrojů energie zvýšil informovanost obyvatel, posílil vztah k přírodě regionu a zapojil veřejnost do péče o životní prostředí.

Realizátor projektu Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace ve spolupráci s Městským muzeem Velká Bíteš a Pionýrskou skupinou Velká Bíteš zorganizovali akce pro veřejnost a akce zaměřené na žáky základní školy.

V rámci 8 akcí pro veřejnost, které navštívilo celkem přes 400 účastníků, proběhly: Netopýří noc- přednáška s promítáním a vycházkou, Svatováclavský pochod - turistická akce se vzdělávacím programem, Soví noc - přednáška s vycházkou, Studánky Bítešska - přednáška s promítáním, Exkurze na Pasník, Vítání ptačího zpěvu - povídání, kompletace a instalace ptačích budek v terénu, Hmyz v zahradě - povídání a workshop (výroba hmyzích hotelů), Motýli Bítešska - přednáška s promítáním.

V rámci akcí pro žáky, do kterých bylo zapojeno celkem 300 žáků, proběhly: 4 exkurze (NPR Mohelenská hadcová step, přečerpávací vodní elektrárna Dalešice, Naučná stezka Svatá hora, exkurze do bioplynové stanice Velká Bíteš. Žáci absolvovali 2 výukové programy o odpadech, energiích a možnostech jejich úspor.

Při projektu vznikly:

informační materiály - 3 různé letáky (Ptáci Bítešska, Studánky Bítešska a Motýli Bítešska) dostupné veřejnosti i po realizaci projektu ve škole, muzeu, informačním centru a 1 rollup Příroda Bítešska. V místním lesoparku byly instalovány ptačí budky zkompletované účastníky akce, byl instalován hmyzí hotel v přírodní učebně ZŠ Velká Bíteš. Byly rozšířeny webové stránky o přírodě Bítešska o nová témata (motýli, ptáci, studánky - http://www.zsbites.cz/priroda/cz/index.htm). Ke všem akcím pro veřejnost vyšly články v místních periodicích. Na závěr projektu proběhla výstava výstupů projektu, fotografií z akcí a žákovské fotosoutěže. Informace o projektu lze nalézt na webových stránkách školy v sekci projekty.

003004005

 

006007008009010011012013014015017

018019020021022023024025026027028029030031032033034035036037039040041042043044045046047

Anketa

Jak často využíváš počítač?
Výsledky

Zřizovatel

  • Velká Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

  • Ověřená firma
  • Učebna v přírodě
  • Příroda velkobítešska
Nahoru