Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Proměny krajiny Bítešska

117Základní škola Velká Bíteš ve spolupráci s Městským muzeem Velká Bíteš a Muzejním spolkem Velkobítešska realizovali projekt Proměny krajiny Bítešska, který se zaměřoval na propojení historie a současného stavu životního prostředí v rámci aktivit environmentálního vzdělávání a osvěty.

Prostřednictvím vzdělávacích akcí pro veřejnost, mezi něž patřily přednášky a exkurze, jsme zvyšovali informovanost obyvatel a posilovali jejich vztah k přírodě regionu. Proběhlo celkem 8 akcí.  Jednalo se o přednášky: Návrat vlčího vytí s J. M. Kvasnicou, Proměny lesů s lesníkem J. Nohelem, Hraniční kameny s J. Zdubou, Mizející flóra s botanikem F. Lysákem a Archeologie a městečko v krajině s archeology P. Hrubým a P. Staňkem. Na přednášky přišlo 154 účastníků. Dále se konaly exkurze: Mizející flóra na orchidejové louky v okolí Heřmanova, Hraniční kameny - exkurze do lesa Seč, Vítání ptačího zpěvu - obyvatelé Náměšťské obory, které absolvovalo celkem 84 účastníků.

Pro žáky naší školy jsme připravili environmentální výukové programy. 100 žáků absolvovalo terénní program v rámci lesní pedagogiky a dalších 180 zase terénní exkurze na zajímavá místa regionu, mezi něž patřily Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step, údolí Haldy a Svatá hora.

Výstupy z projektu Proměny krajiny Bítešska v podobě výstavy fotografií, pracovních listů, záznamů z akcí a předvedení nového informačního letáku o hraničních kamenech, proběhlo v listopadu 2017 v Městském muzeu ve Velké Bíteši. Projekt byl podpořen Fondem Vysočiny Kraje Vysočina a realizován od února do prosince 2017.

Mgr. Pavel Holánek, koordinátor projektu

002 140

 

118119120121122123124125126

 

127128140139138137

 

136135134133132131130129

 

 

Zřizovatel

  • Velká Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

  • Příroda velkobítešska
  • Ověřená firma
  • Učebna v přírodě
Nahoru