Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I. – Učíme se ze života pro život

Logolink OP_VVV_hor_barva_czProjekt je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Doba realizace projektu: 15. 2. 2018 – 31. 12. 2020

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to slibují aktivity projektu. Aby mohly školy do výuky zavést aktivizační a transferové nástroje, nakoupí si potřebné pomůcky. Příkladem je používání stavebnic Merkur, Teifoc nebo Lego ve výuce podle stanovených metodik. Školy si také mohou pořídit další moderní vybavení, měřící sady, stavebnice pro základní výuku robotiky, žáci vyšších ročníků pak využijí 3D tiskárny, brýle pro virtuální realitu nebo speciální pokročilé počítače.

Logo

KA 4 - Podpora zavádění inovativních nástrojů výuky

Podpora zapojených pedagogů při využití vybraných aktivizačních a transferových nástrojů přímo ve výuce na partnerských základních a středních školách. Vybrané aktivizační/transferové nástroje (v podobě metodických a pracovních listů) z připravených portfolií pedagogové využívají k rozvoji níže uvedených oblastí.

Aktivizační nástroje

 • Kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 • Polytechnická výchova (technické, přírodovědné kompetence a EVVO)
 • Kariérové poradenství (kompetence k utváření a řízení kariéry žáků)

Transferové nástroje

 • Jazykové kompetence v nejazykových předmětech
 • ICT kompetence mimo oborový předmět informatika / práce s PC
 • Čtenářská gramotnost mimo výuku ČJ
 • Matematická gramotnost mimo výuku M

Pedagogové z naší školy se setkávají v rámci komunit vzájemného učení za účelem vzájemné výměny zkušeností se zaváděním inovativních nástrojů do výuky, sdílení a vzájemné podpory při řešení obdobných problémů v rámci aktivizující výuky a přenosu kompetencí mimo oborové předměty. Zúčastňují se také tzv. „letních škol“ - vícedenních vzdělávacích pobytů, kde si sdílí a vyměňují zkušenosti s plánováním využití aktivizačních a transferových nástrojů ve výuce a následně vyhodnocují průběh této inovativní výuky i s pedagogy z ostatních zapojených škol.

Projektové aktivity přispívají k větší otevřenosti základních a středních škol Kraje Vysočina zejména směrem k rodičovské veřejnosti a zřizovateli prostřednictvím zveřejňování záznamů z výuky na webu školy.

Foto a video záznamy z výuky na ZŠ Velká Bíteš, ve které byly použité aktivizační a transferové nástroje: https://portal.zsbites.cz/video.

144145

146

Zřizovatel

 • Velká Bíteš

Podpořil

 • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

 • Ověřená firma
 • Učebna v přírodě
 • Příroda velkobítešska
Nahoru