Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Digitalizujeme školu

image001REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace -  investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Národní plán obnovy (dále jen NPO) je souhrnem reforem a investic financovaných Evropskou unií – Next Generation EU, které bude Česká republika realizovat v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Jednou z komponent v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v rámci pilíře „Vzdělávání a trh práce“ je komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace naše škola obdržela finanční prostředky na:

a) na digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí

b) na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence jejich digitální propasti

image002image003

Zřizovatel

  • Velká Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

  • Učebna v přírodě
  • Příroda velkobítešska
  • Ověřená firma
Nahoru