Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Profesní poradenství

Informace o přijímacím řízení na SŠ ve školním roce 2022/23 pro školní rok 2023/24

 • Žák podává jen dvě přihlášky na střední školy (SŠ). Může se tedy přihlásit jen na dva obory vzdělávání.
 • Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou.
 • Do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoře se podávají přihlášky do 30. listopadu 2022, do oborů bez talentové zkoušky do 1. března 2023.
 • První kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou se koná v termínu 2. – 15. ledna 2023, na konzervatoře 15. – 31. ledna 2023, na gymnázia se sportovní přípravou 2. ledna –15. února 2023.
 • Do oborů s maturitní zkouškou se koná přijímací řízení ve dnech 12. – 28. dubna 2023, do ostatních oborů 22. – 30. dubna 2023.
 • V oborech s maturitní zkouškou se bude psát povinný jednotný test z českého jazyka a literatury a z matematiky a jejích aplikací v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Zadavatelem je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání www.cermat.cz
 • Jednotná zkouška se v prvním kole přijímacího řízení koná ve dvou kolech:
  Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
  1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023, 2. termín: pátek 14. dubna 2023
  Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
  1. termín: pondělí 17. dubna 2023, 2. termín: úterý 18. dubna 2023
  Pokud se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu. Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: 
  1. termín: středa 10. května 2023, 2. termín: čtvrtek 11. května 2023
 • Seznam přijatých uchazečů bude na SŠ vyvěšen na veřejně dostupném místě ve škole alespoň 15 dnů, nepřijatým bude zaslán dopis o nepřijetí.
 • Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2023.
 • Škola spolu se dvěma přihláškami vydává žákům i zápisový lístek. Ten se do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (vyvěšení na SŠ) zasílá řediteli SŠ, na kterou byl žák přijat, a potvrzuje tím úmysl žáka se na této škole vzdělávat. Pozor, je nepřenosný a až na dva případy ho nelze vzít zpět. Pokud po nepřijetí podal žák úspěšné odvolání, může si zápisový lístek přenést ze školy, kde ho uplatnil, na tuto novou školu. Stejně tak lze zápisový lístek přenést v případě, kdy byl žák po vykonání talentových zkoušek na školu přijat, současně však úspěšně vykonal přijímací zkoušku v oboru bez talentové zkoušky.
 • Proti nepřijetí je možné se k řediteli SŠ odvolat ve lhůtě do tří pracovních dní ode dne doručení rozhodnutí.
 • K naplnění předpokládaného počtu žáků může ředitel SŠ vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Mgr. Marie Vlčková

Více informací naleznete:

Zřizovatel

 • Velká Bíteš

Podpořil

 • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

 • Ověřená firma
 • Příroda velkobítešska
 • Učebna v přírodě
Nahoru