Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Povinně zveřejňované informace

Informace pro veřejnost

(podle §5 zákona 106/1999 Sb.)

Název organizace: Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace
Adresa organizace: Sadová 579, Velká Bíteš 595 01

Telefon: 566 789 411
Fax: 566 789 410
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.zsbites.cz

Zřizovatel školy: Město Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš
Škola byla zřízena dne a zapsána do rejstříku škol 1. 1. 2005.

Obor vzdělávání 9-01-C/001 Základní škola

Škola je školskou právnickou osobou.

IČO: 70 43 65 33 DIČ: CZ 70 43 65 33
RED-IZO: 600 130 274
IZO ZŠ: 102 943 249
IZO ŠD: 119 400 367
IZO ŠJ: 103 143 220

Bankovní spojení Česká spořitelna Velká Bíteš, číslo účtu: 1624089319/0800

Ředitelka školy: Mgr. Věra Kroutilová byla jmenována do funkce zřizovatelem dne 31. 5. 2018 s účinností od 1. 8. 2018.

Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy
(podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon))

1. Ředitel školy a školského zařízení:

 1. rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání, pokud zákon nestanoví jinak,
 2. odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy,
 3. odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání,
 4. vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
 5. vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady,
 6. zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 zákona byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka,
 7. zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
 8. odpovídá za zajištění dohledu nad žáky ve škole a školském zařízení.

2. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

Výroční zpráva školy, výsledky kontrol a další dokumenty povinné dokumentace podle § 28 školského zákona jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitele a na webových stránkách školy.

Vnitřní školní normy:

 • Zařazení do sítě škol, Zřizovací listiny
  Tyto normy jsou k nahlédnutí po domluvě v kanceláři ředitele.
 • Vnitřní řád školy (školní řád), Klasifikační řád
  Tyto normy jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy.

Zřizovatel

 • Velká Bíteš

Podpořil

 • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

 • Ověřená firma
 • Učebna v přírodě
 • Příroda velkobítešska
Nahoru