Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Projekty

Digitalizujeme školu

image001REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace -  investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Číst více...

Projekt Happysnack

Happysnack = dodávky výrobků zdravé výživy do škol prostřednictvím chladících výdejních automatů.

Číst více...

Model systému podpory začínajících učitelů

sypo Prioritou tohoto projektu je spolupráce začínajícího učitele s uvádějícím učitelem a vedením školy. Projekt zajišťuje podporu pro začínajícího učitele v adaptačním období. Vytváří se bezpečné prostředí a podmínky pro úspěšné začlenění začínajících učitele do pedagogické praxe.

Doučování žáků škol

148Projekt je financován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je podpora vzdělávání žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem z důvodu nemožnosti realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

Šablony II ZŠ Velká Bíteš

142Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je podpora matematické gramotnosti, kompetencí k podnikavosti a kreativitě, rozvoj vědecko-technických a enviromentálních kompetencí žáků a digitálních kompetencí pedagogických pracovníků.

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I. – Učíme se ze života pro život

Logolink OP_VVV_hor_barva_czProjekt je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Doba realizace projektu: 15. 2. 2018 – 31. 12. 2020

Číst více...

Podpora inkluze ve Velké Bíteši 2017

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, vzájemná spolupráce pedagogů, podpora školního speciálního pedagoga a tandemová výuka.

Číst více...

Zřizovatel

  • Velká Bíteš

Podpořil

  • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

  • Učebna v přírodě
  • Ověřená firma
  • Příroda velkobítešska
Nahoru