Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Školní poradenské pracoviště

Základní škola Velká Bíteš spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým centrem a Střediskem výchovné péče.
 

Výchový poradce pro 1. stupeň – Mgr. Magda Videnská

 • konzultace: pondělí 7.15–7.45 hod., středa 13.00–14.00 hod., jinak dle domluvy

Výchový poradce pro 2. stupeň (poradce pro volbu povolání) – Mgr. Marie Vlčková

 • konzultace: pondělí 8.00–9.00 hod., pátek 10.00–10.55 hod., jinak dle domluvy
 • zajišťuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky
 • eviduje zájem žáků o studium na středních školách, spolupracuje střídními učiteli
 • eviduje nabídku studia na středních školách, zajišťuje styk se zástupci středních škol
 • pomáhá při vyplňování přihlášek na střední školy
 • zpracovává přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení
 • poskytuje rodičům a žákům informace při odvolacím řízení

Logopedická péče – Mgr. Magda Videnská

 • úterý 13.00–14.00 hod.
Prevence rizikového chování – Mgr. Markéta Velebová
 
 • metodik prevence (konzultace dle domluvy)
Školní psycholog – Mgr. Lenka Rambousková
 
 • konzultace po předchozí domluvě v pondělí – čtvrtek
Schránka důvěry
 

Zřizovatel

 • Velká Bíteš

Podpořil

 • Kraj Vysočina

Partnerské odkazy

 • Příroda velkobítešska
 • Ověřená firma
 • Učebna v přírodě
Nahoru